görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban