eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
Enhavtabelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
Listo de Figuroj
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
Listo de Tabloj
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
Apendico
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
Glosaro
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
Bibliografio
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
Indekso
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban