arab | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhaltsverzeichnis
فهرس المحتويات
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Abbildungsverzeichnis
قائمة الأشكال
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenverzeichnis
قائمة الجداول
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Anhang
ملحق
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Glossar
مسرد المصطلحات
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Literaturverzeichnis
ببليوغرافيا
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Index
فهرس الموضوعات
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban