török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
Fihrist
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
Figürler Listesi
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
Tablolar Listesi
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
Ek / İlave
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
Terimler Sözlüğü
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
Kaynakça
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
İndeks / Endeks / Katalog
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban