svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
Innehållsförteckning
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
Lista av figurer
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
Tabellförteckning
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
Ordlista
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban