orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban