német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
Inhaltsverzeichnis
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
Abbildungsverzeichnis
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
Tabellenverzeichnis
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
Anhang
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
Glossar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
Literaturverzeichnis
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban