lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban