koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban