kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
目录
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
图表目录
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
数表目录
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
附录
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
术语表
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
参考书目
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
索引
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban