holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
Inhoudsopgave
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
Afbeeldingenlijst
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
Tabellenlijst
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
Bijlage
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
Verklarende woordenlijst
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
Register
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban