görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban