eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
Enhavtabelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
Listo de Figuroj
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
Listo de Tabloj
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
Apendico
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
Glosaro
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
Bibliografio
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
Indekso
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban