arab | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Tartalomjegyzék
فهرس المحتويات
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Ábrák listája
قائمة الأشكال
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Táblázatok listája
قائمة الجداول
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Függelék
ملحق
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Szójegyzék
مسرد المصطلحات
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliográfia
ببليوغرافيا
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Tárgymutató
فهرس الموضوعات
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban