román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Spis treści
Cuprins
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Wykaz danych
Lista figurilor
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Wykaz tabel
Lista tabelelor
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Aneks
Anexă
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Słowniczek
Glosar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indeks
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban