koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Spis treści
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Wykaz danych
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Wykaz tabel
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Aneks
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Słowniczek
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indeks
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban