dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Spis treści
Indholdsfortegnelse
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Wykaz danych
Figuroversigt
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Wykaz tabel
Tabelliste
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Aneks
Appendiks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Słowniczek
Ordliste
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografia
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Indeks
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban