vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Mục lục
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Hình minh họa
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Bảng biểu
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Phụ lục
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Bảng thuật ngữ
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Tài liệu tham khảo
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Mục lục tra cứu
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban