török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Fihrist
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Figürler Listesi
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Tablolar Listesi
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Ek / İlave
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Terimler Sözlüğü
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Kaynakça
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
İndeks / Endeks / Katalog
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban