spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Lista de Figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Lista de Tablas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Apéndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Glosario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Bibliografía
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Índice Alfabético
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban