román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Cuprins
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Lista figurilor
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Lista tabelelor
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Anexă
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Glosar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban