portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Índice
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Lista de figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Lista de tabelas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Apêndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Glossário
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Índice
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban