orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban