olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Indice analitico
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Indice delle immagini
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Indice delle tabelle
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Appendice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Glossario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Catalogo
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban