német | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Inhaltsverzeichnis
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Abbildungsverzeichnis
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Tabellenverzeichnis
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Anhang
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Glossar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Literaturverzeichnis
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban