magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Tartalomjegyzék
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Ábrák listája
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Táblázatok listája
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Függelék
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Szójegyzék
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Bibliográfia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Tárgymutató
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban