lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban