kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
目录
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
图表目录
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
数表目录
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
附录
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
术语表
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
参考书目
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
索引
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban