japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
目次
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
統計の一覧
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
表の一覧
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
付録
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
用語解説
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
参考文献一覧
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
索引
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban