görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban