francia | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Table des matières
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Liste des figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Liste des tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Annexe
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Glossaire
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Bibliographie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban