eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Enhavtabelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
Listo de Figuroj
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
Listo de Tabloj
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Apendico
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Glosaro
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Bibliografio
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Indekso
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban