angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

목차
Table of Contents
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
인물 리스트
List of Figures
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
표 리스트
List of Tables
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
부록
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
어휘 사전
Glossary
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
관계 서적 목록
Bibliography
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
인덱스 (색인)
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban