török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目录
Fihrist
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
图表目录
Figürler Listesi
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
数表目录
Tablolar Listesi
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
附录
Ek / İlave
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
术语表
Terimler Sözlüğü
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考书目
Kaynakça
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
İndeks / Endeks / Katalog
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban