román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目录
Cuprins
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
图表目录
Lista figurilor
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
数表目录
Lista tabelelor
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
附录
Anexă
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
术语表
Glosar
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考书目
Bibliografie
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban