orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目录
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
图表目录
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
数表目录
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
附录
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
术语表
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考书目
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban