koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目录
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
图表目录
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
数表目录
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
附录
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
术语表
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考书目
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban