hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目录
अनुक्रम
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
图表目录
आंकड़ों की सूची
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
数表目录
तालिकाओं की सूची
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
附录
परिशिष्ट
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
术语表
शब्दावली
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考书目
संदर्भग्रंथ सूची
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
अनुक्रमणिका
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban