eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目录
Enhavtabelo
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
图表目录
Listo de Figuroj
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
数表目录
Listo de Tabloj
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
附录
Apendico
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
术语表
Glosaro
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考书目
Bibliografio
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
Indekso
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban