svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目次
Innehållsförteckning
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
統計の一覧
Lista av figurer
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
表の一覧
Tabellförteckning
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
付録
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
用語解説
Ordlista
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考文献一覧
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban