portugál | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目次
Índice
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
統計の一覧
Lista de figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
表の一覧
Lista de tabelas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
付録
Apêndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
用語解説
Glossário
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考文献一覧
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
Índice
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban