orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目次
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
統計の一覧
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
表の一覧
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
付録
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
用語解説
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考文献一覧
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban