lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目次
Spis treści
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
統計の一覧
Wykaz danych
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
表の一覧
Wykaz tabel
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
付録
Aneks
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
用語解説
Słowniczek
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考文献一覧
Bibliografia
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
Indeks
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban