hindi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

目次
अनुक्रम
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
統計の一覧
आंकड़ों की सूची
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
表の一覧
तालिकाओं की सूची
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
付録
परिशिष्ट
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
用語解説
शब्दावली
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
参考文献一覧
संदर्भग्रंथ सूची
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
索引
अनुक्रमणिका
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban