svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhoudsopgave
Innehållsförteckning
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Afbeeldingenlijst
Lista av figurer
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenlijst
Tabellförteckning
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Bijlage
Appendix
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Verklarende woordenlijst
Ordlista
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Bibliografi
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Register
Index
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban