orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhoudsopgave
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Afbeeldingenlijst
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenlijst
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Bijlage
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Verklarende woordenlijst
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Register
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban