koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhoudsopgave
목차
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Afbeeldingenlijst
인물 리스트
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenlijst
표 리스트
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Bijlage
부록
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Verklarende woordenlijst
어휘 사전
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
관계 서적 목록
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Register
인덱스 (색인)
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban