görög | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

Inhoudsopgave
Πίνακας Περιεχομένων
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
Afbeeldingenlijst
Κατάλογος Σχημάτων
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
Tabellenlijst
Κατάλογος Πινάκων
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
Bijlage
Παράρτημα
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
Verklarende woordenlijst
Γλωσσάριο
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
Bibliografie
Βιβλιογραφία
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
Register
Ευρετήριο
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban