spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

अनुक्रम
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
आंकड़ों की सूची
Lista de Figuras
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
तालिकाओं की सूची
Lista de Tablas
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
परिशिष्ट
Apéndice
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
शब्दावली
Glosario
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografía
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
अनुक्रमणिका
Índice Alfabético
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban