orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék - Tartalom és tárgymutató

अनुक्रम
Содержание
Szakdolgozat fejezeteinek vagy szekcióinak kronológikus sorrendje
आंकड़ों की सूची
Список тезисов
A szakdolgozat ábráinak kronologikus sorrendje
तालिकाओं की सूची
Список таблиц
A szakdolgozat táblázatainak kronológikus sorrendje
परिशिष्ट
Приложения
Kiegészítő anyagok, amelyek a szakdolgozat végén összegyűjtve és csatolva találhatóak
शब्दावली
Глоссарий
Technikai kifejezések és definicíók betűrendes sorrendje
संदर्भग्रंथ सूची
Библиография
Idézett könyvek és munkák szisztematikus sorrendje
अनुक्रमणिका
Индекс, указатель
Szavak és kifejezések listája a szakdolgozat végén, amelyek mutatják, hogy az adott anyag hol található meg a dokumentumban